Array ( [2023] => 2023 )
Logotip MNZ Murska Sobota

Novice

Puščica nazaj

Sklic Skupščine MNZ Murska Sobota -zahteva članic

Sklic Skupščine MNZ Murska Sobota -zahteva članic

V gradivu posamezni klubi zahtevajo sklic skupščine MNZ M. Sobota v skladu določil 23. člena Pravil MNZ M. Sobota. Iz gradiva ni razvidno, kdo je pobudnik kot posamezni klub ampak samo kot klubi v celoti ( 16). V gradivu za sklic skupščine zahtevajo:

  • Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
  • Poročilo predsednika o delu v obdobju 2016-2020
  • Razprava o poročilu
  • Razrešitev organov MNZ M. Sobota za obdobje 2016-2020
  • Predstavitev programa dela kandidatov za predsednika MNZ za obdobje 2020-2024
  • Volitve organov MNZ Murska Sobota za obdobje 2020-2024
  • Razno

Po razpravi večine članov IO MNZ M. Sobota, je bil sprejet: 

 

SKLEP  IZREDNE SEJE IO MNZ MURSKA SOBOTA Z DNE 12.03.2021 

Izvedba Skupščine klubov MNZ Murska Sobota-volitve organov za mandatno obdobje 2020-2024 je bila sklicana 18.12.2020 in s celotnim gradivom seznanjene po elektronski pošti vse članice MNZ Murska Sobota in objavljeno na spletni strani MNZ M. Sobota z dne 03.11.2020. Dne 01.12.2020 je bila izvedba skupščine preklicana in preložena zaradi razglašene epidemije COVID-19, saj ni bilo pogojev za normalno in enakopravno udeležbo vseh članic za nedoločen čas oz. do preklica epidemije. Pri tem se je upoštevalo tudi stališče in priporočilo Olimpijskega komiteja Slovenije in sicer:

Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

 

Skupščina, ki je bila sklicana v skladu s Pravili MNZ M. Sobota, se izvede po gradivu, ki je bilo vsem članicam posredovano po elektronski pošti dne 03.11.2020 in je bila zaradi epidemije COVID-19 prestavljena. Izvede se po gradivu, ki je bilo posredovano vsem članicam v elektronski obliki dne 03.11.2020 in objavljena na spletni strani MNZ M. Sobota. Skupščina se izvede takoj, ko bo preklicana epidemija, vendar najkasneje v roku treh mesecev. 

Sklep je bil soglasno sprejet in potrjen.


Lep športni pozdrav IN OSTANIMO ZDRAVI!

Predsednik IO MNZ Murska Sobota:
Danilo Kacijan, l.r.


LETNA SKUPŠČINA MNZ MURSKA SOBOTA,  ČETRTEK, 21.03.2024 OB 18.00 URI - VABILO - 
Spoštovani! Predhodno smo vas že opozorili in naročili, da opravite nem
ZIMSKI PRESTOPNI ROK 2024 ( KLIKNI TUKAJ) Predpisi NZS ( KLIKNI TUKAJ) Le
Razpis za podelitev priznanj za leto 2023 NZS  Svoje predloge je potrebno